WAPPEX
Zdvojené podlahy
   o firmě  |  přehled materiálů  |  popis konstrukce  |  osvědčení  |  výhradní zastoupení wappex poptávka  |  kontakty   

POPIS KONSTRUKCE

Základní technické informace

Systém zdvojených podlah firmy "WAPPEX" nabízí pro všechny novodobé nebo rekonstruované místnosti, které vyžadují ukrýt elektroinstalaci, počítačové sítě, vodovodní i kanalizační, ventilační i klimatizační zařízení.

Oblast použití

 • kancelářské místnosti a počítačové místnosti
 • operační sály bank
 • telekomunikační ústředny
 • rozvodné místnosti NN a VN
 • dispečink kolejových drah
 • nahrávací a televizní studia
 • výstavní místnosti
 • špitály, školy, nemocnice

Konstrukce
Systém zdvojených podlah firmy "WAPPEX" se skládá z:

 • Podlahová deska 600 x 600 x 38,5 nebo 28,5 mm
  Deska je tvořena vysokostlačeným dřevotřískový jádrem (720 kg/m3) v provedení normální nebo elektrostaticky vodivém. Ze spodní strany je opatřena hliníkovou folií nebo pozinkovaným plechem. Boky desky jsou ošetřeny za tepla netavenou vodivou páskou.

 • Aplikace desek
  Desky firmy "WAPPEX" mohou být na povrchu opatřeny různými pochůzými vrstvami:
  • PVC
  • linoleum
  • přírodní kaučuk
  • koberec
  • lamino
  • pozinkovaný plech
  • melamina

Konstrukce zdvojené podlahy - volně stojící nožky z pozinkované oceli

Konstrukce zdvojené podlahy - volně stojící nožky z pozinkované oceli

1 - deska s povrchovou nebo bez povrchové úpravy
2 - horní část stojky - žárově pozinkovaný
3 - dolní část stojky - žárově pozinkovaný, opatřená závitem M16 do regulace výšky

Pozor: materiál nožky St3Sx, povrch - galvaničná ochrana, zinková 8um.

Výhody použití systému zdvojených podlah "WAPPEX"

Výhody ve fázi zabudování zdvojených podlah

 • montáž se provádí suchou cestou, pouze přilepením lepidlem nožek konstrukce
 • podklad pro montáž zdvojených podlah může vykazovat částečné nerovnosti
 • montáž zdvojené podlahy probíhá velmi rychle a tím šetří čas výstavby

Výhody pro uživatele

 • odborně použitá a namontovaná podlaha splňuje nejen vysokou pevnost, ale i protipožární, antielektrické a akustické požadavky
 • do prostoru mezi zdvojenou podlahou je možno montovat všechny TZB rozvody
 • v každém místu podlahy je možno kontrolovat tyto rozvody a doplňovat dalším vybavením
 • v případě změny požadavků na podlahu je možno zvýšit parametry podlahy

Kritéria výběru zdvojených podlah

Následující parametry rozhodují o výběru odpovídajícího typu podlahy.

Zatížení podlah
vyžadovaná je představa o očekávaném bodovém zatížení a taky o velikosti a charakteru povrchového zatížení

Funkce místnosti
jakou funkci bude místnost plnit a jaké instalace se budou nacházet pod zdvojenou podlahou

Výška zdvojené podlahy
je to vzdálenost od podlahy, na které budou připevňovány nožky - po horní okraj desky

Druh podlahovina, použití desek
Vzhledem k širokém výběru druhů, struktur, barev podlahovina doporučujeme vstupní popis požadavků. Konečný výběr nastoupí po zaslání přes nás používané, standardní kolekce podlahovina

Vlastnosti antistatické a elektrostatické
Jestliže podlaha má splňovat tyto vlastnosti, je třeba blíže určit požadované kvalitu systému a zvláště zemní svodový odpor

Dodatkové požadavky
na ukázaném nám nákresu místnosti prosíme zanést všechny dodatkové části zdvojené podlahy, jaké by měli být vmontované v systém

 • schody
 • rampy
 • ventilace
 • skříně elektroinstalace

Systém nosné konstrukce

 • Nosná konstrukce s volně stojícími nožkami
  Tato konstrukce je standardní, používaná při lehčích, statických zatíženích (např. v kancelářích),

  výška podlahy: 60 - 500 mm

  Regulovatelné pozinkované ocelové nožky jsou vybaveny v kulatou hlavici s vodícími podložkami. Nožky se připevňují k podlaze pomocí speciálního lepidla nebo hmoždinek.

 • Nosná konstrukce s volně stojícími nožkami
 • Nosná konstrukce s nožkami spojená nosníkami
  Při vyšších zatíženích a vyšších výškách ocelové nožky se spojují za pomocí plechových nosníků vybavených podložkami tlumícími zvuk. Tyto nosníky jsou nasazeny na hlavách nožek.

  nabízíme nosníky:

  • 60 cm (na jednu desku)
  • 120 cm (na dvě desky)
  • 180 cm (na tři desky)

  Výška podlahy: 140 - 800 mm

  Na podlaze skládané z desek se bez připevnění potom ukládají kobercové kostky 50 x 50 cm, se zpevněným podkladem

 • Nosná konstrukce
  V závislosti na podlaze, velikosti a charakteru zatížení, nabízíme následující duhy nosných konstrukcí:
  - volně stojící nožky z pozinkované oceli
  - nožky spojené nosníky:
  • 60 cm
  • 120 cm
  • 180 cm

  Výška podlahy: 140 - 800 mm

  Na podlaze skládané z desek se bez připevnění potom ukládají kobercové kostky 50 x 50 cm, se zpevněným podkladem

Podmínky pro provedení montáže

Montáž podlah zajišťuje dovozce proškolenými pracovníky podle požadavků a na základě údajů a parametrů podlah stanovených projektem - objednatelem.

Podmínkou pro zahájení montáže je zabezpečení nezbytné stavební připravenosti - dokončení podhledů, stěn, výplní otvorů, nátěrů maleb, vnitřních instalací a kompletace.

Podmínkou pro zahájení montáže je zajištění rovného podkladu včetně uzavíracího nátěru.

V místnost musí být přiměřená relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 - 65 % a stálá teplota 15 - 25 st. C.

Po dobu realizace zdvojených podlah je nutné prostor pro montáž uzavřít pro ostatní řemesla.

Do meziprostoru podlah je možné vstupovat pouze za asistence montážní firmy.

Svévolné rozebírání podlah pracovníky jiných profesí je nepřípustné.

Po dokončení se podlahy zakryjí ochrannou folií.


B7 designhometop