WAPPEX
Zdvojené podlahy
   o firmě  |  přehled materiálů  |  popis konstrukce  |  osvědčení  |  výhradní zastoupení wappex poptávka  |  kontakty   

OSVĚDČENÍ

Odborný posudek č. S 05222/10-01 Předmět posudku: Podlahová deska - zdvojené podlahy
Ze dne: 6.2. 1997

Odborný posudek byl vypracován za účelem posouzení podlahových desek zdvojené podlahy z hlediska ČSN 33 2010 - Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

Posouzení požární odolnosti nosné ocelové konstrukce zdvojených podlah Posudek č.: U-237/98
Předmět posudku: Požární odolnost ocelových nosných podpěr zdvojené podlahy
Ze dne: 17.8. 1998

Požární odolnost hodnocených konstrukcí se stanovuje v souladu s ČSN 73 0810 čl. 5.9.3. a ČSN 73 0851.

  zdvojené podlahy

zdvojené podlahy


B7 designhometop